Hallgasd online

Most szól

Marlon Roudette

Anti Hero

Hangtár

Videótár

Szerinted?

Okos döntés otthon maradni?

Adatvédelmi tájékoztató

POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Termeni generali

Acest site funcționează conform tuturor prevederilor legale ale statului român.

Toate informațiile conținute în acest site (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, precum și orice alte date) sunt proprietatea PAPRIKA RADIO SRL și sunt apărate de legea română și convențiile internaționale pentru protecția drepturilor de autor. Nici un material nu poate fi reprodus, parțial sau integral fără permisiunea anterioară a companiei. Toate drepturile sunt rezervate.

PAPRIKA RADIO SRL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea liniei folosită de dumneavoastră pentru comunicare.

PAPRIKA RADIO SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru nici o pagubă adusă echipamentului dumneavoastră, cauzată de vizitarea sau afișarea site-ului sau de descărcarea oricărei informații, incluzând text, imagini, sau fișiere de pe acesta.

Este necesar acordul nostru pentru a lega acest site cu alte site-uri.

PAPRIKA RADIO SRL nu-și asumă responsabilitatea pentru site-urile neagreate cu care acesta ar putea fi legat și nici pentru materialele postate pe acest site de către alte persoane decât cele autorizate.

Termeni de confidențialitate

PAPRIKA RADIO SRL apreciază încrederea pe care o manifestați navigând pe site-ul nostru.

Atunci când un Utilizator își creează un cont pe http://www.paprikaradio.ro va primi comunicări comerciale din partea companiei doar în măsură în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Protecția datelor personale

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, site-ul nostru are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre Dvs.

Scopul colectării datelor este:

- desfășurarea concursurilor radio în conformitate cu Regulamentul general aplicabil concursurilor, prin care PAPRIKA RADIO SRL colectează numele și numărul de telefon al concurenților/participanților la concursuri, iar la predarea-preluarea cadourilor, câștigurilor PAPRIKA RADIO SRL solicită actul de identitate al câștigătorului/câștigătorilor pentru a-i putea identifica.

- informarea Clienților cu privire la îndeplinirea scopului contractual și legal, atât pentru a se putea furniza în continuare serviciile companiei, cât și pentru a putea comunica și a ține la curent Clienții cu toate serviciile companiei.

- facilitarea desfășurării tuturor activităților aflate în legătură cu relațiile contractuale și în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor legale, PAPRIKA RADIO SRL comunică aceste date către autoritățile şi instituțiile publice, operatori economici autorizați sau altor categorii de destinatari.

- comunicare prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

 

Obligația Clienților

Clienții sunt obligați să furnizezi datele, acestea fiind necesare pentru desfășurarea tuturor activităților aflate în legătură cu relațiile contractuale și în vederea îndeplinirii tuturor obligațiilor legale de către și pentru PAPRIKA RADIO SRL.

Refuzul Clientului atrage după sine imposibilitatea executării obligațiilor contractuale.

Drepturile persoanelor vizate

Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date

 • Dreptul de retragere a consimțământului: în situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. cu subiectul „retragere consimțământ”.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • Dreptul de a vă adresa justiției;
 • Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține din partea companiei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective.
 • Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține din partea companiei, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține din partea companie restricționarea prelucrării în cazul în care se aplica unul din următoarele cazuri:

(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile companiei legitime prevalează asupra drepturilor Dvs.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alineatul (1) litera (a) sau al art. 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Nu aveți acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între Dvs. și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la baza consimțământul tău explicit.

 • Perioada de timp: Compania va încerca să răspundă solicitării Dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii Dvs.
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil ca Compania să nu vă poată oferi acces la toate sau la unele dintre datele Dvs. personale datorită dispozițiilor legale. Dacă Compania refuză cererea Dvs. de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
 • Imposibilitatea de a vă identifica: în unele cazuri, este posibil ca Compania să nu poată căuta datele Dvs. personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea Dvs. Un exemplu de date cu caracter personal pe care Compania nu le poate consulta atunci când furnizați numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de către browser-ul Dvs. În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării Dvs., cu excepția cazului în care furnizați informații suplimentare care să permită identificarea.

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Despre Cookie-uri

Un cookie este un fișier-text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când vizitați site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile funcționale sau pentru ca acestea să funcționeze mai eficient, precum și pentru a furniza informații deținătorilor site-ului.

Site-ul………………………………….. utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizării site-ului. In acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră.

Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informații standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastră IP) și informații privind comportamentul vizitatorului într-o formă anonimă – sunt transmise către Google și stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisă către Google, adresa dvs. IP este anonimizată.

In conformitate cu certificarea sa legată de „scutul de confidențialitate” (Privacy Shield), Google declară că respectă cadrul UE-SUA privind scutul de confidențialitate. Google poate transfera informațiile colectate de Google Analytics către o terță parte atunci când legislația impune acest lucru sau atunci când respectiva terță parte prelucrează informațiile în numele Google.

In conformitate cu condițiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date deținute de Google.

Puteti refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Puteți controla și/sau șterge cookie-uri după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastră și puteți configura majoritatea browserelor să impiedice plasarea acestora.

Majoritatea browserelor vă permit:

 • să vedeți ce cookie-uri aveți și să le ștergeti în mod individual
 • să blocați cookie-uri ale unor terțe părți
 • să blocați cookie-uri ale anumitor site-uri
 • să blocați setarea tuturor cookie-urilor
 • să ștergeți toate cookie-urile atunci când închideți browserul

Dacă optați pentru ștergerea cookie-urilor, trebuie să aveți în vedere că eventualele preferințe se vor pierde. De asemenea, dacă blocați cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor funcționa în mod adecvat. Din aceste motive, nu vă recomandăm să blocați complet cookie-urile atunci când utilizați site-ul http://www.paprikaradio.ro

 


 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A PAPRIKA RADIO SRL (székhelye: 400028, Cluj Napoca (Kolozsvár), str. Arany János (utca), 15/6., Cégjegyzék száma: J12/1213/2006, Adószáma 18553402) (továbbiakban:

Paprika Rádió) a jogszabályi rendelkezéseknek való maradéktalan megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Szabályzatot („Szabályzat”) alkotja.

Az Adatkezelő a felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával kezeli.

 1. Definíciók, rövidítések

Adatkezelés: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, lakcíme, email címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

 1. Az adatkezelő, az adatkezelés célja és terjedelme

A személyes adatok kezelője a PAPRIKA RADIO SRL (székhelye: 400028, Cluj Napoca (Kolozsvár), str. Arany János (utca), 15/6., Cégjegyzék száma: J12/1213/2006, Adószáma 18553402). Az adatkezelésre a Paprika Rádió által nyújtott szolgáltatás(ok) igénybevétele érdekében kerül sor. A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi adatai megadása szükséges: név (születési név), állandó lakcím (értesítési cím), személyazonossági száma, email címe, telefonszáma.

A Paprika Rádió csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához (szolgáltatás igénybevételéhez) elengedhetetlen, illetve a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Cél megvalósulásáig, vagy ellehetetlenüléséig, illetve – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – az érintett által kezdeményezett törlés időpontjáig kezeljük.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett (felhasználó) által megadott személyes adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – jogszabályi kifejezett felhatalmazás hiányában – a Paprika Rádió senkinek sem továbbítja, és nem hozza nyilvánosságra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a www.paprikaradio.ro  honlap (továbbiakban: „Honlap”) látogatásakor a Paprika Rádió web-szervere automatikusan rögzít bizonyos adatokat a látogatásról (így például az IP címet, hogy melyik oldalról történt oldalunk látogatása, a böngésző típusát, a megtekintett oldalakat, a látogatás idejét és időtartamát).

III. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 1. Adatbiztonság

A Paprika Rádió mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében (így különösen védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) és meghoz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi.

 1. Sütik használata

A Paprika Rádió fenntartja a jogot az ún. tracking technológiák (mint a cookie-k vagy tag-ek) használatára annak érdekében, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a honlapot. Ezek a technológiák segítik a honlap használhatóságának fejlesztését, működtetését (például azáltal, hogy meghatározható a látogató számítógépe és oldalaink közötti múltbeli kapcsolatot, a weblapunk legnépszerűbb oldalai). A sütik (cookies) alkalmazása esetén – az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatást ad, és az adatkezelési gyakorlatra is figyelemmel kialakított módon hozzájárulást kér a honlap látogatóitól.

A Honlapon külső internetes oldalakra mutató kapcsolatok (linkek) is találhatók. A Honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a Paprika Rádiót semmiféle felelősség nem terheli.

 1. Az érintett jogainak gyakorlása

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy személyes adatai helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelés kivételével) törlését vagy zárolását kérje. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás megadása ingyenes. Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, amely kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt az Adatkezelő köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.
Adatvédelmi tájékoztató RENDBEN